Hanke

VRobotiikka360 on ammatillisen toisen asteen reformia tukeva hanke. Se käynnistyi marraskuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Tavoitteena on kokeilla virtuaalitodellisuuden, robotiikan ja 360-oppimisympäristöjen hyödyntämistä oppimisessa. Tavoitteena on myös tukea näihin teknologioihin liittyvän oppimisen ja teknologiayrittäjyyden ekosysteemiä eli verkostoa.

Yhteisen verkoston kanavia:

 • Webinaari joka kuukauden viimeinen torstai klo 14.00-15.00 (ks. Tapahtumat)
 • Twitter: @vrobotiikka360 ja #vrobotiikka360
 • Facebook: VRobotiikka360-ryhmä

The experimental ”VRobotiikka360” project on virtual reality, robotics, and 360 environments in vocational education and training supports goals of the Finnish reformation of VET: digitalization, flexible and individual learning paths, cost effective reaching of learning goals, and strong emphasis on working life. The project not only explores and models new technology-based learning, but also creates networks and communities for an ecosystem of working life and learning partakers in VR, robotics, and 360 environments.

 

Tavoitteet

 • Tutkimme miten oppijan top-valmiudet paranevat, kun hän on harjoitellut 360- tai VR-simulaatiolla todellisen työympäristön toimintaprosesseja.
 • Selvitämme miten uudet teknologiaratkaisut vastaavat yksilön ja työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.
 • Saatamme vahvaan alkuun kotimaisen VR-, robotiikka- ja 360-teknologioiden verkoston, joka yhdistää tuottajat ja asiakkaat eli teknologiayrittäjät/-yritykset ja oppilaitokset.
 • Tuotamme tietoa mitä osaamisvaatimuksia ja haasteita uusien digitaalisten ympäristöjen käyttöönotto tuo opettajan osaamiselle ja oppilaitoksille

 

Toiminta

 • Kokeilemme uusia teknologioita useilla aloilla (sote, marata, pintakäsittely, tekniikka, autoala)
 • Kokeilemme uusia teknologioita erityisesti sellaisiin oppimiskokonaisuuksiin, joihin ei muuten ole riittävästi harjaantumismahdollisuuksia
 • Kokeilujen pohjalta keräämme tietoa, vertailemme ja mallinnamme hyviä käytäntöjä. Tuotamme digitaalisia osaamismerkkejä mm. opettajien osaamisportfolioihin liitettäväksi
 • Tiedotamme, järjestämme avoimia webinaareja ym. tilaisuuksia, joiden yhtenä tavoitteena on auttaa oppilaitoksia ja alan yrittäjiä/yrityksiä löytämään toisensa

 

Tulokset

VRobotiikka360 on kokeiluhanke, joten sen tuloksia ei vielä aloitusvaiheessa voi kovin konkreettisesti ennakoida.

 

Toteuttajat

      

 

 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (koordinaattori)
 • Helsingin kaupunki, Vammaisten asumis- ja laitospalvelut
 • Keskuspuiston ammattiopisto
 • Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä
 • Ravintolakoulu Perho
 • TTS Työtehoseura
 • Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia

Yhteyshenkilöt

Erityisasiantuntija, Oppimisratkaisut-tiimi, Omnia

Projektipäällikkö, Hankepalvelut, Omnia

 

Credits

Robot photos by Kirsty Pargeter (via Freepik.com), partly edited by Esko Lius